Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Facebook Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

 Hrubieszów /  iteepl /  2 sierpnia 2017 /  3 wyświetlenia
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym. Ponad 2 tys. złotych podwyżki dla sekretarza miasta- emeryta! Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Hrubieszowie na 2014 rok

Dodaj komentarz

Podobne video

 Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę