Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa
życzy samych dobrych wiadomości w 2018 Roku

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  02 sierpień 2017 /  8 wyświetlenia
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym. Ponad 2 tys. złotych podwyżki dla sekretarza miasta- emeryta! Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Hrubieszowie na 2014 rok

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę