A+ R A-

Regulamin


Regulamin Serwisu Hrubieszowska Telewizja Internetowa Hrubieszów.TV

1. Wstęp

Hrubieszowska Telewizja Internetowa Hrubieszów.TV, zwana w dalszej części dokumentu Serwisem, jest publikacją internetową prowadzoną przez firmę Foto-Video Art. z siedzibą w Hrubieszowie ul. Ludna 20, zwaną w dalszej części dokumentu hrubieszow.tv . Wzory graficzne Serwisu, jego logo, treści oraz struktura objęte są ochroną autorską. Wykorzystywanie ich lub jakichkolwiek innych elementów Serwisu, bez pisemnej zgody hrubieszow.tv jest zabronione.

Niniejszy dokument, zwany Regulaminem, stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy  hrubieszow.tv , a wszystkimi osobami korzystającymi z usług świadczonych w Serwisie, zwanymi Użytkownikami, niezależnie od tego czy dana osoba korzysta z usług Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany, czy nie zarejestrowany.Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część tego Regulaminu.

Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, albo zapoznał się ale nie akceptuje którejkolwiek z ich części, nie ma prawa korzystać z Serwisu oraz zebranych w nim materiałów. Użytkownik potwierdza akceptację warunków zawartych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Osoby niepełnoletnie lub dorosłe, mające ograniczoną zdolność zawierania umów, nie mają prawa samodzielnego korzystania z Serwisu.

2. Oferta

Wszystkie usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikom bezpłatnie, gdyż Serwis finansuje się jedynie z wyświetlanych w nim reklam i materiałów sponsorowanych.

Serwis oferuje wszystkim Użytkownikom dostęp do zgromadzonych w nim materiałów filmowych oraz tekstowych. Materiały filmowe zostały wytworzone przez redakcję Serwisu lub udostępnione przez Użytkowników, chcących zaprezentować publiczności swoje video za pomocą kanałów dostępu Serwisu. Materiały tekstowe pochodzą jedynie z interakcji Użytkowników takich jak: komentowanie materiałów filmowych, ocenianie ich czy też dyskusje z innymi Użytkownikami na forum.

Serwis daje każdemu Użytkownikowi możliwość udostępnienia dowolnej ilości swoich materiałów filmowych jak i usuwania ich z Serwisu w dowolnym czasie. Możliwe sposoby udostępniania materiałów filmowych opisane są w zakładce „p[rześlij film” wraz ze szczegółowymi Warunkami Udostępniania Materiałów Filmowych. Serwis oferuje też każdemu Użytkownikowi możliwość umieszczania dowolnej ilości swoich materiałów tekstowych wpisując je jako komentarz pod materiałem filmowym, zakładając własne wątki na forum lub dokonując wpisów w istniejących już wątkach innych Użytkowników. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać udostępniane materiały tekstowe, są opisane w punkcie 3 i 4 Regulaminu.

3. Prawa i obowiązki stron umowy

Wyrażane w materiałach udostępnianych przez Użytkowników opinie lub poglądy stanowią jedynie punkt widzenia danego Użytkownika. Hrubieszow.tv nie utożsamia się z tymi opiniami lub poglądami. Każdy Użytkownik udostępniający w Serwisie materiały ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ich treść oraz ewentualne zachowania innych Użytkowników, wywołane przez umieszczony w Serwisie materiał. Z kolei Użytkownik przeglądający materiały w Serwisie akceptuje fakt, że niektóre materiały mogą być nieobiektywne lub nieścisłe. Użytkownik, który znajdzie taki materiał w Serwisie, proszony jest o powiadomienie o tym administratora Serwisu wysyłając mail z tytułem tego materiału na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usuwania tych materiałów, które zawierają:

a. treści mogące naruszać prawa autorskie osób trzecich,

b. wyrażenia wulgarne oraz obraźliwe, także wykropkowane, przekręcone lub w językach obcych,

c. treści wzywające do nienawiści lub prezentujące skrajne opinie polityczne lub religijne,

d. treści niezrozumiałe lub rażąco łamiące zasady pisowni języka polskiego,

e. treści mające charakter reklamy lub samoreklamy, wskazujące na konkurencję lub naruszające wizerunek Serwisu,

f. treści zawierające linki do zewnętrznych stron internetowych lub innych zewnętrznych elementów np. zdjęć,

g. tekst pisany z użyciem tylko wielkich liter,

h. treści powielane, tzn. już dostępne w Serwisie,

i. treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z polskim prawem,

j. treści zawierające dane osobowe osób prywatnych oraz osób publicznych, które w czasie nagrywania materiału nie wykonywały swojej funkcji publicznej,

k. treści polemizujące z administratorem Serwisu lub Regulaminem.

Wielokrotne oceny lub komentarze pod różnymi Nickami, dodawane z tego samego adresu IP, będą również usuwane. Adresy IP Użytkowników, których materiały musiały być wielokrotnie usuwane, będą czasowo lub na stałe blokowane w dostępie do Serwisu.

Hrubieszow.tv dokłada wszelkich starań, by utrzymać Serwis i jego zasoby danych w ciągłej dostępności dla Użytkowników. Przy administrowaniu Serwisem wykorzystywane są jednak usługi podmiotów trzecich, na których funkcjonowanie hrubieszow.tv nie ma bezpośredniego wpływu (łącza internetowe, hosting, rejestracja domen, dostawa energii elektrycznej). W związku z tym Hrubieszow.tv zastrzega sobie prawo czasowego zaprzestania świadczenia usług Serwisu lub świadczenia niekompletnych usług Serwisu w przypadku awarii u zewnętrznych dostawców ww. usług lub przebudowie własnych systemów Serwisu. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego zaprzestania świadczenia usług Serwisu. Zapis ten nie skutkuje jednak wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności Serwisu, która zgodnie z polskim prawem nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.

Hrubieszow.tv chętnie przyjmuje uwagi Użytkowników dotyczące optymalizacji istniejących usług Serwisu oraz propozycje tworzenia nowych usług i funkcji. Uwagi te Użytkownicy mogą przysyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

4. Prawa autorskie udostępnianych materiałów

Hrubieszow.tv . szanuje dorobek intelektualny twórców nie zezwalając Użytkownikom na udostępnianie w Serwisie materiałów mogących naruszać prawa autorskie osób trzecich. Z uwagi na to, że automatyzacja procesu wyszukiwania materiałów graficznych i tekstowych mogących naruszać prawa osób trzecich jest technicznie bardzo skomplikowana, prosimy zarówno Użytkowników Serwisu podejrzewających naruszenie przez dany materiał praw autorskich, jak i osoby, których prawa zostały naruszone, o zgłaszanie tych przypadków na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Hrubieszow.tv zastrzega sobie prawo usuwania z Serwisu tych materiałów, w stosunku do których istnieje chociażby podejrzenie naruszania praw autorskich.

Użytkownik ma prawo dodawać wyłącznie materiały tekstowe własnego autorstwa. Na udostępnione w Serwisie materiały tekstowe Użytkownik udziela hrubieszow.tv nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej i bezpłatnej licencji na prezentowanie i rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie oraz innych internetowych publikacjach prowadzonych przezhrubieszow.tv powiązanych z Serwisem. Użytkownik, pomimo udzielonej licencji, nadal zachowuje wszystkie prawa własności do udostępnionych w Serwisie materiałów tekstowych.

5. Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi Serwisu powinna zostać przesłana na ww. adres mailowy z wyszczególnieniem:

a. Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b. usługi Serwisu lub materiału, którego reklamacja dotyczy,

c. przedmiotu reklamacji.

Reklamację składa się w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług Serwisu, wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

6. Zmiany regulaminu, prawo właściwe

W przypadku ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, UAD.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie wysłany drogą mailową na wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu przynajmniej 14 dni przed datą wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu. Użytkownicy mają w tym czasie możliwość zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu i podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po terminie wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją przez Użytkownika.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2013.

Prawem właściwym dla umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a hrubieszow.tv , jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby hrubieszow.tv (nie dotyczy konsumentów).

Hrubieszowska Telewizja Internetowa hrubieszow.tv

Lokalny serwis informacyjny, reportaże, filmy promocyjne i reklamowe.


Polecane

Prymus AGD w Hrubieszowie.
Zapraszamy do Naszego Sklepu "PRYMUS-AGD"   
w Hrubieszowie ul. Kolejowa 8, Centrum Handlowe "MAX"
Godziny Otwarcia: Pon-Pt:  od 9:00 do 18:00
Sobota:  od 9:00 do 17:00
W naszej ofercie wyroby z porcelany, szkła, ceramiki, drewna, tworzyw sztucznych.
Hroobstock 2017 - zajawka z rockowego koncertu pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa, który odbył się 19 lutego 2017 r. w sali HDK . Wystąpiły kolejno zespoły : Pruderia z Hrubieszowa, Inspiro z Biłgoraja, Ulica 30 - Hrubieszów, Karolina Krawczuk & Band  z Hrubieszowa, Pizza Łomot i Mus z Zamościa oraz zespół Rdza z Chełma. Pomiędzy występami kapel licytowano płyty i gadżety znanych zespołów rockowych na rzecz oddziału dziecięcego szpitala w Hrubieszowie.  Obszerna relacja z tej imprezy już wkrótce w naszej Hrubieszow.TV
Zdjęcia : Sławomir Kędziera i Paweł Sikorski
Hrubieszów.TV

Życzenia świąteczne - ks. prałat Andrzej Puzon i w prezencie kolęda w wykonaniu dziecięcego zespołu Lechitki. Zdjęcia: Sławomir Kędziera, Paweł Sikorski  Hrubieszów.tv
Wykonawcy z Hrubieszowa na XXI Festiwalu PPiR WP Hrubieszów 2016
Przedstawiamy wykonawców z Hrubieszowa podczas przesłuchań konkursowych XXI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej w dniu 4 listopada 2016 r.Nasi artyści to : Karolina Marchlewska, st.szer. Łukasz Jackowski, Julia Majewska, Agata Buta, Karolina Szeremeta, i zespól Pruderia.
Hrubieszów.TV
Jubileusz 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.
Relacja z uroczystości z 100 lat OSP Hrubieszów 10 września 2016 . Przemarsz strażaków w takt orkiestry dętej ulicami miasta oraz uroczysta msza święta na deptaku Hrubieszowa.
Zdjęcia: Sławomir Kędziera, Paweł Sikorski
Realizacja : Hrubieszów.TV
Fragmenty koncertu "Wołyńskich Słowików" z Łucka w Hrubieszowskim Domu Kultury w dniu 10 lipca 2016 r. Zespół Pieśni i Tańca „WOŁYŃSKIE SŁOWIKI” Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku na Wołyniu założony w 1998 r. Uczestnikami zespołu są dzieci z polskich rodzin, które jednocześnie są uczniami szkoły działającej przy Towarzystwie. Dzieci zdobywają popularność zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce dzięki koncertom w Chełmie, Sosnowcu, Olsztynie, Gdańsku, Poznaniu. Zespół posiada interesujący repertuar, obejmujący polskie pieśni religijne, ludowe, patriotyczne, nowoczesne i młodzieżowe. Łącznie zespół „Wołyńskie Słowiki" wystąpił na ponad 400 koncertach w Polsce i na Ukrainie, m.in.: w 2012 roku – XVII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej w  Łodzi – Polska (I nagroda), w 2013 - VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru w Białymstoku „Podlaska Oktawa Kultur”, 2014 - XIX  Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznyсh Mniejszości Narodowych w Węgorzewo oraz XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów  Folklorystycznyсh w Rzeszowie. Kierownicy zespołu - Antonina Antonowa - Miłogrodzka, Piotr Miłogrodzki. Choreograf – Jarosław Smyrnow. Kierownik muzyczny – Piotr Miłogrodzki. Nagranie video: Hrubieszow.TV
Odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie połączony z sakramentem bierzmowania w dniu 26 czerwca 2016 r. z udziałem J. E. Księdza Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski w Warszawie. Oprawa muzyczna uroczystości zespól Lechici, Aleksandra Opała - Wójcik oraz orkiestra wojskowa.
Hrubieszow.TV

Zaczęło się o 17:00, 1 czerwca 2016 r. Lawina przypadków sprawiła, że wszystko się sypało. Najpierw Bartek przestawił nam zegarki - niby niewinny psikus, jednak wprowadził ogromne zamieszanie, a później okazało się, że Dorota ZWICHŁA sobie nogę i nie może zagrać roli Śnieżki. Przedstawienie Królewna Śnieżka - bez Śnieżki? Nie! No nie! Tak rozpoczęło się przedstawienie, które przygotowali pracownicy HDK dla wszystkich dzieci z okazji ich święta. Było mnóstwo zabawy, śmiechu i radości. Na scenie zamieszania było co nie miara, a sprawcami jego byli: Ewa Watras, Joanna Błaszczak, Barbara Smal, Zofia Wojtiuk, Andrzej Marut, Krzysztof Gumiela, Waldemara Sitek, Magdalena Bień, Krzysztof Zawisza, Jolanta Głowacz, Katarzyna Partyka oraz Kamil Brzozowski i Agata Skorupska (dobre duszki HDKu). Scenariusz i reżyseria na podstawie baśni braci Grimm – Jolanta Głowacz. Światło i dźwięk – Bartłomiej Misztal. Wspaniała publiczność pozwoliła nam stać się prawdziwymi aktorami choć na chwilę. Nieocenione reakcje dzieci i rodziców, którzy w naszym odczuciu też poczuli się jak dzieci -  dodały nam skrzydeł. Wypełniona po brzegi widownia to największy komplement dla nas „aktorów amatorów” i znak, że to co robimy ma sens. DZIĘKUJEMY.Z okazji Dnia Dziecka życzymy tym Dużym i tym Małym uśmiechu, radości i spojrzenia na świat przez „Książęce okulary”  -  Pracownicy HDK. Jolanta Głowacz.
I nasza kamera też tam była i wszystko "nakręciła". Oto krótki fragmencik tego co tam siedziało ! Operator Adrian Kowalski. Hrubieszów.TV

Filmik zawiera fragmenty Pierwszej Komunii Świętej w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie w dniu 22 maja 2016 r. Celebracja mszy komunijnej : ks. prałat Andrzej Puzon. Oprawa muzyczna: Leszek Opała i Lechitki. Realizacja nagrania: FOTO-VIDEO ART. Sławomir Kędziera

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej w Hrubieszowie. Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej zorganizował 15 maja br. piknik na deptaku w Hrubieszowie. Prezentowano warsztaty rękodzieła artystycznego, potrawy regionalnych, pokaz Kresowego Bractwa Motocyklowego, atrakcje dla dzieci oraz koncerty zespołów: Nokaut, Ach To My, LHR i Strych.
Realizacja Hrubieszów.TV

Janusz Probant o hrubieszowskich podziemiach. W sierpniu 2013 roku przebywając w Głuchołazach na weselu 77 - letni wówczas pan Janusz Probant z Bydgoszczy oznajmił mi, że urodził się w Hrubieszowie. Zgodził się na nagranie i opowieść z lat czterdziestych o hrubieszowskich podziemiach, gdzie dwa wejścia znajdowały się w skarpie " śluzy", a także o słynnym napadzie na Hrubieszów w nocy z 27 na 28 maja 1946 roku przez oddziały WiN i UPA. Pan Janusz miał wtedy 8 lat. Posłuchajmy fragmentu wspomnień o Hrubieszowie z tamtych lat.
Park linowy - nowa atrakcja w Hrubieszowie. Nowa atrakcja w Małpim Gaju w Hrubieszowie. Relacja z otwarcia parku linowego. Pierwszy tor przeszkód pokonał burmistrz miasta Tomasz Zając. Udostępniono dwie trasy - małą i średnią. Każdy kto chce się na nie wybrać musi najpierw pobrać sprzęt z zabezpieczeniami i przejść podstawowy instruktaż. Do pokonania wybranej trasy nie potrzeba specjalnych predyspozycji. Wystarczy ogólna sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa. Park linowy czynny jest od godz 10.00 do 16.00. Przygotował: Patryk Bedliński, zdjęcia: Adrian Kowalski, realizacja: Sławomir Kędziera. Hrubieszów.TV

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka – temat „Muzyka filmowa” -  Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie Dnia 31.01.2016 r odbył się 5 -  jubileuszowy koncert otwarty dla Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Hrubieszowie, którego dyrektorem jest Pani  Bożena Florek . Tematem przewodnim koncertu była „Muzyka filmowa”. Występy przygotowały grupy 4, 4-5 i 5 latków pod kierunkiem nauczycielek: Agnieszki Kańskiej, Doroty Marciniuk, Doroty Kuśmierek, Walentyny Kowalskiej i Mirosławy Gałan przy wsparciu pracowników przedszkola i pomocy rodziców. W występie udział wzięli również uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica oraz uczennica Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. Dziękujemy za współpracę Pani dyr. HDK Emilii Feliksiak i pracownikom a szczególnie Panu Krzysztofowi Zawiszy  i Bartłomiejowi Misztalowi.
.
Świąteczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej pt. " Z narodzenia Pana...", który odbył się 28.12.2015 r. w sali widowiskowej HDK. Zdjęcia: Patryk Bedliński, montaż : Sławomir Kędziera Hrubieszow.TV
Członkowie zespołu Wieko - Mietek Jurecki, Jacek Królik, Grzegorz Kupczyk, Robert Chojnacki, Tomasz Zeliszewski mówią o XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej 2015 w Hrubieszowie, a także o tym jak powstał zespół i o swojej debiutanckiej płycie "Błękitny dym". Z członkami zespołu rozmawiał: Sebastian Jakubowski. Zdjęcia i montaż nagrania: Sławomir Kędziera. Dziękujemy zespołowi WIEKO za udostępnienie materiałów z nagrań w studio. hrubieszow.tv

Aleksandra Opała - Wójcik zaśpiewała i zatańczyła dla hrubieszowskiej publiczności na otwarciu XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Prezentujemy fragment recitalu oraz krótki wywiad z naszą gwiazdą. Ciąg dalszy relacji z festiwalu już wkrótce.

XX Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Hrubieszów 2015 Ksiądz prałat Andrzej Puzon oraz Alicja Saturska - jurorzy festiwalu wspominają jak z każdym rokiem rosła ranga tej najbardziej prestiżowej imprezy kulturalnej w Hrubieszowie.
Utwory z repertuaru Jana Pietrzaka, Grechuty, Bułata Okudżawy ale również własne jak w przypadku duetu Maciej i Maria Łyko to najczęściej wykonywane na przesłuchaniach pieśni festiwalu. Krótka relacja z koncertów konkursowych, fragmenty których zarejestrowaliśmy 6 listopada 2015 r. Wkrótce w naszym serwisie ciąg dalszy relacji z jubileuszowego festiwalu.


Święcona woda, ogień, disco-polo, iluzja, darmowy tort i grochówka oraz polityka - tak w skrócie można przedstawić to co działo się na imprezie w piątek 28 sierpnia p.n. "Wakacyjny finish i otwarcie deptaka w Hrubieszowie".Genezę  rewitalizacji ul. Rynek a także bazaru przy ul. Ludnej, parku miejskiego, budynku przy ul. Staszica oraz ogrodzenia cerkwi przedstawił burmistrz miasta Tomasz Zając. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że obecny deptak dobrze będzie służył mieszkańcom miasta mimo wielu emocji i kontrowersji jakie budziła jego realizacja. Poświęcenia placu dokonali ks. proboszcz Wiesław Oleszek, Ks. prałat Andrzej Puzon oraz proboszcz Parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny - Jan Kot, którzy uczestniczyli również w historycznym momencie  przecięcia wstęgi.
Oprócz grochówki była  słodka niespodzianka ufundowana przez Krainę Ciast i Tortów, a występy artystyczne rozpoczęli mali wokaliści Hrubieszowa. Na scenie wystąpił zespół Strych, który nagradzał swoich fanów płytami i plakatami. Kolejno wystąpiły zespoły:  Sonic oraz zwycięzca programu Disco Star - zespół Yago Yoong.  Z zabawnym show wystąpił sztukmistrz z Wrocławia - Łukasz Witkowski. Najciekawszym jednak punktem programu był występ grupy kuglarskiej "Iluzja" z Werbkowic. Taniec z ogniem późnym wieczorem w wykonaniu młodych dziewcząt wywołał spore zainteresowanie  publiczności. Ten udany wieczór zakończył się projekcją kina plenerowego i filmem Wkręceni 2. Miejmy nadzieje, że ul. Rynek po rewitalizacji w przyszłości będzie spełniać rolę nie tylko wybrukowanego placu ale i miejsca na tego rodzaju imprezy.
Zdjęcia: Sławomir Kędziera, Paweł Sikorski
Montaż: Sławomir Kędziera
Czytał: Patryk Bedliński
hrubieszow.tv 

Facebook Hrubieszow.TV

Banery reklamowe na dole

....MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ .MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ