Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  09 sierpień 2017 /  0 wyświetlenia
LI Sesja Rady Miasta Hrubieszowa - cz. 3 dnia 28.03.2014 r.Informacja z działalności MOPS za 2013 r., Uchwała w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi - zabezpieczenie środków na 2014 r. w wys. 68 tys. zł, jeden z radnych informuje, że ma kota... w domu. Uchwała w sprawie taryfy za wodę i ścieki na tym samym wysokim poziomie 2013 r. Dla izby wytrzeźwień w Zamościu pomoc finansowa w wys. 5.tys. zł. Miasto dofinansuje Zarząd Województwa kwotą 820 tys. ciąg pieszo-rowerowy na ul. Żeromskiego...

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę