Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  09 sierpień 2017 /  0 wyświetlenia
Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 10 kwietnia 2014 roku w dotyczącej konkursu otwartych ofert za 2013 rok z realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnień.Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie.Informacja Burmistrza Miasta o stanie przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2014 rok.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę