Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  09 sierpień 2017 /  5 wyświetlenia
LX sesja Rady Miasta Hrubieszowa - cz. 2w tej części relacji :Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji komunalnych.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku biurowym przy ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 poprzez wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę