Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa
życzy Zdrowych, Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych dobrych wiadomości w 2020 r.

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  09 sierpień 2017 /  0 wyświetlenia
VIII Sesja rady Miasta 30.04.2015 r. cz. 2 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Straży Miejskiej. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji w 2014 roku Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania ( przygotowań do realizacji) zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na rok 2015 Informacja z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie za 2014 rok. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków do miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok i miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ciąg dalszy w części 3.

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę