Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa
życzy Zdrowych, Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych dobrych wiadomości w 2020 r.

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  1 wyświetlenia
VIII Sesja Rady Miasta 27.03.2015 r. cz. 3 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na zaadaptowanie powierzchni z części nieruchomości wspólnej i jej sprzedaż na rzecz Inwestora w budynku położonym przy ul.Partyzantów13a w Hrubieszowie, stanowiącym w części własność Gminy Miejskiej Hrubieszów. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa wkładu niepieniężnego(aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie, stanowiącego nieruchomość gruntową zabudowaną. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015 – 2020. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Hrubieszowa na lata 2015 – 2017. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Hrubieszowa na lata 2015 – 2017. Wolne wnioski.

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę