Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  11 wyświetlenia
X Sesja Rady Miejskiej - 30 maja 2015 r. - cz. 11. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku.4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę