Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Facebook Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

życzy samych dobrych wiadomości w 2018 Roku

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  0 wyświetlenia
XIV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie 30.09.2015 r.- cz. 2Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.Interpelacje zapytania i wnioski radnych.Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.Informacja Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.Informacja o działalności PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie za 2014 rok i I półrocze 2015 .Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie za 2014 rok.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Hrubieszowie

Dodaj komentarz

Podobne video

 Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę