Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  3 wyświetlenia
XVIII Budżetowa sesja Rady Miejskiej Hrubieszowa - część 1.Sesja została podzielona na część opłatkową oraz roboczą. W roboczej, dosyć burzliwej części obrad budżet miasta przyjęty został 12 głosami za i 3 wstrzymującymi się. Dochody Miasta w przyszłym roku wyniosą 52 128 303 zł. a wydatki 49 208 303 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2015 wyniosło 18 936 404 zł w tym znalazły się obligacje w wysokości 5 000 000 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 920 000 zł. planuje się przeznaczyć na zmniejszenie tego zadłużenia.hrubieszow.tv

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę