Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Facebook Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpnia 2017 /  0 wyświetlenia
XVIII Budżetowa sesja Rady Miejskiej Hrubieszowa - część 1.Sesja została podzielona na część opłatkową oraz roboczą. W roboczej, dosyć burzliwej części obrad budżet miasta przyjęty został 12 głosami za i 3 wstrzymującymi się. Dochody Miasta w przyszłym roku wyniosą 52 128 303 zł. a wydatki 49 208 303 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2015 wyniosło 18 936 404 zł w tym znalazły się obligacje w wysokości 5 000 000 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 920 000 zł. planuje się przeznaczyć na zmniejszenie tego zadłużenia.hrubieszow.tv

Dodaj komentarz

Podobne video

 Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę