Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  5 wyświetlenia
Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i geodezyjno-prawnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa od km 54 +786 do km 55 + 189 o długości 0,403 km – ul. Łany w Hrubieszowie.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hrubieszów.Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „ Polna – Basaja”.Hrubieszow.TV

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę