Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Facebook Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

życzy samych dobrych wiadomości w 2018 Roku

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  0 wyświetlenia
XIX sesja Rady Miejskiej Hrubieszowa 29.01.2016 r. cz. 3Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na wydzierżawienie na okres do 30 lat nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie przy drodze wewnętrznej ulicy Żeromskiego i odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sławęcin.

Dodaj komentarz

Podobne video

 Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę