Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  6 wyświetlenia
XIX sesja Rady Miejskiej Hrubieszowa 29.01.2016 r. cz. 3Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na wydzierżawienie na okres do 30 lat nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie przy drodze wewnętrznej ulicy Żeromskiego i odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sławęcin.

Dodaj komentarz

Podobne video

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę